El. Laiškasnav mail nav home

Panevėžio ir Šiaulių regionas : 8 673 14197

feliksnavio iranga

Biologinio nuotekų valymo įrenginio kaina 1200 EUR.(užsisakant montavimo darbus) keturių asmenų šeimai. 

Pasiūlymas galioja tik pas mus. Plačiau apie nuotekų valymo įrenginius ir jų specifikacijas bei kainas skaitykite čia.

Susisiekite šiuo telefono numeriu : 8 673 14197

Skaityti daugiau

 

SUGRIEŽTINTA ATSAKOMYBĖ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ NUOTEKOMIS

Pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotėkų surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos, nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės      17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) patvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamentas (toliau – Reglamentas). Šio Reglamento nuostatos taikomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, planuojantiems išleisti arba išleidžiantiems nuotėkas į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančias nuotėkų tvarkymo sistemas, taip pat institucijoms, išduodančioms sąlygas objektų, susijusių su nuotėkų išleidimu, projektavimui, išduodančioms leidimus nuotėkų išleidimui, vertinančioms planuojamų išleisti arba išleidžiamų nuotėkų poveikį aplinkai ir kitaip reguliuojančioms nuotėkų išleidimą. Asmenys už šio Reglamento pažeidimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

            2009 metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė  Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pakeitimus (Žin., 2010, Nr.1-2), kuriais sugriežtinta administracinė atsakomybė už aplinkos teršimą nuotėkomis, vandens apsaugos reikalavimų pažeidimus, specialiųjų vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimus arba nevykdymą, nustatytų vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotėkų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimus. ATPK 51-6 straipsnis nustatantis griežtesnes sankcijas už aplinkos teršimą nuotėkomis  išdėstytas taip:

            Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas, nuotėkų išleidimas į drenažo sistemas užtraukia baudą piliečiams nuo      400 iki 2000 litų ir pareigūnams – nuo 1000 iki 5000 litų.

            Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotėkų išleidimo sąlygas arba nuotėkų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotėkų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotėkas nereikalingas, užtraukia baudą piliečiams nuo 200  iki 1000 litų ir pareigūnams – nuo 600 iki4000 litų.

         Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ar antrojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą piliečiams nuo 1000 iki4000 litų ir pareigūnams – nuo 2000 iki 10000 litų

Priklauso © Nuotekų valymo įrenginiai 2020