El. Laiškasnav mail nav home

Panevėžio ir Šiaulių regionas : 8 673 14197

feliksnavio iranga

Biologinio nuotekų valymo įrenginio kaina 1200 EUR.(užsisakant montavimo darbus) keturių asmenų šeimai. 

Pasiūlymas galioja tik pas mus. Plačiau apie nuotekų valymo įrenginius ir jų specifikacijas bei kainas skaitykite čia.

Susisiekite šiuo telefono numeriu : 8 673 14197

Skaityti daugiau

 

NETINKAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

NETINKAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS


   Panemunėlio seniūnijos miestelyje vykdomas drenažo sistemos atnaujinimas ir naujų įrenginių įrengimas. Vieną rytą atvykę darbus vykdantys darbuotojai nustebo pamatę, kad  naujai pastatytas drenažo šulinys apsemtas nuotekomis. Tai išdavė nuotekų kvapas. Nedelsdami melioratoriai pranešė agentūrai.


        Nuvykus į vietą, kaltininkų neteko ilgai ieškoti. Kitoje gatvės pusėje gyventojai turi įsirengę nuotekų kaupimo rezervuarą. Rezervuaras kaip tik jau buvo pilnas ir kad nereikėtų rūpintis kaip nuotekas nugabenti į artimiausius nuotekų valymo įrenginius,  sugalvojo „pagudrauti“. Įmetė žarną ir siurbliuko pagalba, viršutinį nuotekų sluoksnį išpumpavo į naujai įrengtą drenažo sistemos vandens surinkimo  šulinį. Pakalbinta buitinių nuotekų turėtoja net nemanė ginčytis. „Kas padaryta, jau padaryta. Pagalvojau, kad melioratoriai jau pabaigė darbus ir negalvojau, kad jie dar gali sugrįžti darbuotis, tai iš vakaro įmetėm siurbliuką į nuotekų rezervuarą, o žarną nukreipėm į tą, naujai pastatytą šulinį ir palikom, o ryte žiūrim suvažiavo technika, darbininkai pastebėjo mūsų žarną, tai taip ir išsidavėm“, - teigė pažeidėja.
          Panašiu būdu įkliuvo į aplinkosaugininkų rankas ir Jūžintų miestelio gyventojas, tik jį „išdavė“ geras kaimynas. Jis pranešė agentūrai, kad iš gyvenamo namo nuotekos nuvestos tiesiog į gatvės griovį. Šių nuotekų turėtojas net neįžvelgė, kad nuotekos iš skalbimo mašinos ką nors gali užteršti. Tiek vienas, tiek kitas dievagojosi, o kurgi dėti nuotekas, juk į laukus išvežti neleidžiama, o vežti į valymo įrenginius labai toli, todėl ir piktnaudžiaujame, visi taip daro. Tačiau taip daryti neleidžia LR aplinkos ministro įsakymu  Nr. D1-236 (2006 m.) patvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamentas, kurio III skyriuje išdėstyti bendrieji reikalavimai nuotekų tvarkymui 6 punktas skelbia, kad „Prieš išleidžiant į gamtinę  aplinką  nuotekos  turi būti tvarkomos reikalavimus atitinkančiose centralizuotose ,atskirose arba grupinėse nuotekų tvarkymo sistemose. (5.21. atskiroji nuotekų tvarkymo sistema-ne daugiau  kaip dviejų gyvenamųjų namų ar kitų objektų nuotekoms tvarkyti  skirta sistema, iš kurios nuotekos išleidžiamos į aplinką arba kaupiamos
ir periodiškai išvežamos mobiliosiomis priemonėmis); Draudžiama bet kokias nuotekas tiesiogiai išleisti į požeminį vandenį ar skleisti ant žemės paviršiaus“.
         Nei Jūžintų miestelyje, nei Panemunėlio seniūnijos miestelyje biologinių nuotekų valymo įrenginių dar nėra, todėl buitines nuotekas gyventojai gali kaupti sandariuose nuotekų kaupimo rezervuaruos, įsirengti biologinius nuotekų valymo įrenginius FEL tipo  ar  išvežti į artimiausias nuotekų valyklas. Už aplinkos teršimą buitinėmis nuotekomis taikytos baudos.

Priklauso © Nuotekų valymo įrenginiai 2020