El. Laiškasnav mail nav home

Panevėžio ir Šiaulių regionas : 8 673 14197

feliksnavio iranga

Biologinio nuotekų valymo įrenginio kaina 1200 EUR.(užsisakant montavimo darbus) keturių asmenų šeimai. 

Pasiūlymas galioja tik pas mus. Plačiau apie nuotekų valymo įrenginius ir jų specifikacijas bei kainas skaitykite čia.

Susisiekite šiuo telefono numeriu : 8 673 14197

Skaityti daugiau

 

Valytų nuotekų iš nuotekų valymo įrenginių išleidimas

Galimi keli valytų nuotekų išleidimo į aplinką variantai (jeigu nuotekos išvalytos iki Lietuvoje nustatytų aplinkosauginių normatyvų):

  1. išleidimas į vandens telkinius (kai šalia namo yra atviras buitinių nuotekų priimtuvas - ežeras, upelis);
  2. išleidimas į gruntą, melioracijos griovius.Vieno ar kito būdo panaudojimą lemia keletas veiksnių:
  3. dirvožemis ir jo prigimtis;
  4. gruntinis vanduo ir jo kitimo lygis;
  5. aukščių išsidėstymas ir vietovės reljefas;
  6. nuotolis iki vandenvietės;
  7. klimatas ir grunto įšalimo savybės.

Jeigu šalia namo nėra vandens telkinio, tuomet belieka filtravimas į gruntą. Ar šalia namo esantis gruntas tinka buitinių nuotekų filtravimui, kokia jo sandara, kokiame gylyje yra gruntinis vanduo, galima nustatyti tik atlikus žvalgybinį geologinį gręžinį.

Grunto drenažas yra naudojamas sklypuose, kur gruntas smėlėtas ir gruntiniai vandenys yra giliai. Gruntinio drenažo ilgis turi būti proporcingas nuotekų kiekiui ir grunto sugėrimo greičiui. Optimalus gruntinio drenažo vamzdžių paklojimo gylis yra 0,5 m, maksimalus 0,8 m. Atstumai tarp drenažo vamzdžių turėtų būti 2,0 m. Vienam žmogui skiriama 12 drenažo metrų.
Grunte, kuris sunkiai sugeria arba visai nesugeria skysčių, drenažas yra pakeliamas supilant pylimus ir siurbliu pakeliant valytas nuotekas į drenažo vamzdžius. Klojant drenažo vamzdžius yra pašalinamas natūralus dirvos sluoksnis, o vietoj jo po vamzdžiais pilama skalda ir smėlis.

Priklauso © Nuotekų valymo įrenginiai 2020