El. Laiškasnav mail nav home

Panevėžio ir Šiaulių regionas : 8 673 14197

feliksnavio iranga

Biologinio nuotekų valymo įrenginio kaina 1200 EUR.(užsisakant montavimo darbus) keturių asmenų šeimai. 

Pasiūlymas galioja tik pas mus. Plačiau apie nuotekų valymo įrenginius ir jų specifikacijas bei kainas skaitykite čia.

Susisiekite šiuo telefono numeriu : 8 673 14197

Skaityti daugiau

 

Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Biologinis nuotekų valymo įrenginys, kurį sudaro aerotankas ir antrinis nusodintuvas, yra pagamintas iš stikloplasčio vienoje talpykloje.
Įrenginys turi būti statomas projekte numatytoje vietoje. Iškasa įrenginiui kasama ekskavatoriumi. Iškasos šlaitų nuolydis neturi būti mažesnis už grunto byrėjimo kampą, kad įrenginio montavimo metu neužslinktų gruntas. Ekskavatoriumi kasama nepasiekus iškasos dugno altitudės 0,2 - 0,3 m. Toliau kasama rankiniu būdu tam, kad įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys, kurį sudaro aerotankas ir antrinis nusodintuvas, yra pagamintas iš stikloplasčio vienoje talpykloje.
Įrenginys turi būti statomas projekte numatytoje vietoje. Iškasa įrenginiui kasama ekskavatoriumi. Iškasos šlaitų nuolydis neturi būti mažesnis už grunto byrėjimo kampą, kad įrenginio montavimo metu neužslinktų gruntas. Ekskavatoriumi kasama nepasiekus iškasos dugno altitudės 0,2 - 0,3 m. Toliau kasama rankiniu būdu tam, kad įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto.
Pastačius įrenginį į projektinį aukštį tiksliai vertikaliai, tarpas tarp iškasos ir įrenginio palaipsniui, 0,2 - 0,3 m sluoksniais užpilamas smėliu ar žvyru sutankinant. Kad pilamas gruntas negniuždytų įrenginio, jis palaipsniui turi būti pildomas vandeniu iki projektinio lygio. Pasiekus minėtą vandens lygį, turi būti sumontuojami valytų nuotekų šalinimo ir valomų nuotekų tiekimo vamzdžiai, klojami projektiniais nuolydžiais prisilaikant vamzdžių klojimo reikalavimų.
Baigiant įrenginį užpilti smėliu ar žvyru, viršutinis grunto sluoksnis 0,2 - 0,3 m užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti aukščiau 5-10 cm už vietovės žemės paviršių, kad nesikauptų apie įrenginį lietaus ar tirpstančio sniego vanduo. Apžiūros dangčio viršus turi būti apie 10 cm aukščiau supilto žemės paviršiaus. Jis apsėjamas žole.
Kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau įrenginio dugno, statybos metu turi būti šalinamas vanduo iš iškasos, o įrenginys ankeruojamas prie betoninio pagrindo, kurio svoris turi būti didesnis už įrenginio kėlimo jėgą gruntiniu vandeniu.

Įrenginio paleidimo - derinimo darbai

Biologinis procesas gali būti įgyvendinamas dviem būdais:
1.  Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių nuotekų biologinio valymo įrenginių;
2.  Užauginant veiklųjį dumblą vietoje.

1. Atvežant veiklųjį dumblą
Atvežamo dumblo kiekis turi būti apie 1,0 -1,5 m3, kuriame dumblo koncentracija 4 - 6 g/l.
Atvežtas dumblas turi būti supilamas į įrenginį, kuris prieš tai buvo užpildytas švariu vandeniu ir 1 (vieną) parą aeruojamas.
Po atvežtojo dumblo supylimo įrenginys turi būti aeruojamas 1 (vieną) parą ir po to galima pradėti tiekti valomas nuotekas. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku.
Maždaug po mėnesio eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Derinimo metu ištirpusio deguonies koncentracija palaikoma ne mažesnė už 2 mg/l.

2. Užauginant veiklų jį dumblą
Įrenginį galima paleisti, kai vidutinė paros temperatūra ne mažesnė už 10 laipsnių C.
Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas valomomis nuotekomis ir aeruojamas 3-4 paras, kol pasirodys sėdantys veikliojo dumblo dribsniai. Atsiradus dribsniams, pradedamos tiekti nuotekos apie 10-20% kiekiu ir palaipsniui, kas savaitę didinant nuotekų kiekį po 20%, kol bus pasiekta projektinė dumblo koncentracija. Kol nėra užaugusio veikliojo dumblo negalima visų nuotekų tiekti į valymo įrenginį, nes tokiu atveju neužauginsime dumblo.
Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Dumblo auginimo metu ir baigiant derinimą ištirpusio deguonies koncentracija paliekama ne mažesnė už 2 mg/l.

Priklauso © Nuotekų valymo įrenginiai 2020